• Tjänsten fungerar normalt
  • Störning
  • Avbrott
  • Planerat arbete
  • Ingen täckning