• Tjänsten fungerar normalt
  • Reducerad kapacitet
  • Begränsad eller ingen tjänst
  • Planerade arbeten
  • Ingen täckning