• Tjänsten fungerar normalt
  • Reducerad kapacitet
  • Begränsad eller ingen tjänst
Täckningsnivåer